7 prostych do zrozumienia wzorców analizy technicznej

technical analysis patterns

Szukając właściwych momentów inwestycyjnych w projekty kryptograficzne, warto posłużyć się szczegółową analizą. Oprócz dogłębnego prześledzenia fundamentów, pomocna może się okazać analiza techniczna. W tym artykule przybliżymy ci 7 najbardziej popularnych formacji obserwowanych na wykresach i opiszemy z jakim potencjalnym ruchem się one wiążą.

Formacja głowy i ramion

Wzorzec ten jest nie tylko popularny ale także w większości przypadków przewiduje dalszy ruch, którym jest odwrócenie powstałego trendu wzrostowego. Gdy tworzy się struktura głowy i ramion, na wykresie możemy zaobserwować trzy wybicia cenowe. Dwa skrajne są niższe (ramiona – punkty 1 i 3), a środkowe wyższe (głowa – punkt 2). Warto zaznaczyć, że w trakcie tworzenia drugiego z ramion, profil wolumenowy (poniżej wzorca) powinien być niższy niż w przypadku ramienia pierwszego, co potwierdza obserwowaną formację. Łącząc najniższe poziomy cenowe, do jakich dotarła kształtująca się formacja utworzymy linię szyi. Gdy zmierzymy wysokość głowy do linii szyi i przeniesiemy tą odległość na kraniec prawego ramienia do punktu wybicia (W), jesteśmy w stanie wyznaczyć potencjalny zakres ruchu.

Formacja odwróconej głowy i ramion

Działanie tego wzorca jest takie samo jak w przypadku klasycznej formacji głowy i ramion, z drobnymi różnicami. Przede wszystkim jest to model zwiastujący możliwe odwrócenie trendu spadkowego. Zarówno ramiona jak i głowa kierowane są zatem na wykresie ku dołowi. Gdy zwrócimy uwagę na wolumen, ten powinien być wyższy przy prawym ramieniu niż przy lewym. Z kolei wyznaczanie linii szyi, oraz potencjalnego targetu cenowego działa w myśl tych samych zasad.

Trójkąt symetryczny

Jest to formacja, która w większości przypadków przepowiada kontynuację powstałego już trendu. Początek bierze od korekty ruchu na wykresie, która później napotyka po drodze opór/wsparcie, tworząc kolejne odbicie ceny w przeciwnym kierunku. Odbicie to nie dociera jednak do wartości jaka rozpoczęła tworzenie formacji, przez co zaobserwować można coraz niższa zmienność. Tego rodzaju odbić, może być kilka, a z połączenia ich wierzchołków powstaje trójkąt. W klasycznych przypadkach, narysowana przez nas formacja powinna napotkać wybicie w okolicach 25%-50% od swojego wierzchołka (punkt W). Często się jednak zdarza, że wybicie następuje u samego końca formacji. Można tutaj także zmierzyć potencjalny target cenowy. Jest to wysokość trójkąta mierzona w drugim punkcie zwrotnym ceny, mierzona od momentu wyjścia z trójkąta.

Trójkąt zwyżkujący

Jest to formacja wewnątrz której wybijane szczyty cenowe są na bardzo zbliżonym poziomie. Dzięki nim narysować możemy linię prostą. Z kolei dołki są coraz wyższe. Trójkąt zwyżkujący sugeruje najczęściej wzrost ceny. Potencjalny jej zasięg można zmierzyć tak samo jak w przypadku trójkąta symetrycznego.

Trójkąt zniżkujący

Zasada działania formacji jest niemal idealnie odwrotna do wzorca trójkąta zwyżkującego. Dołki cenowe zaobserwować możemy na bardzo zbliżonym poziomie, natomiast szczyty są coraz niższe. Z połączenia powstaje trójkąt, który sugeruje najczęściej spadek ceny. Potencjalny jej zakres można zmierzyć tak samo, jak w przypadku poprzednich trójkątów.

Klin zwyżkujący

Jest to formacja najczęściej zwiastująca spadki. Gdyby określić ją w najprostszy sposób, jest to trójkąt zwyżkujący, ze znacząco przeciągniętym wierzchołkiem powyżej punktu początkowego. W tym wypadku każde wyższe wybicie ceny wewnątrz formacji znajduje się wyżej od punktu początkowego, a niżej od wierzchołka. Tworzone wewnątrz formacji dołki cenowe również są coraz wyższe. Teoretycznie istnieje możliwość wyznaczenia zakresu potencjalnego ruchu ceny poza formacją, lecz precyzja takiego pomiaru jest dość niska. W przypadku ewentualnego wyłamania (W) należy poszukiwać zatem wcześniej zaobserwowanych poziomów wsparcia/oporu, na których ruch ceny może się oprzeć.

Klin zniżkujący

Formacja najczęściej zwiastująca wzrosty. Jej charakterystyka jest praktycznie odwrotna w stosunku do charakterystyki klina zwyżkującego. Jako bazę możemy przyjąć tutaj trójkąt zniżkujący, ze znacznie przeciągniętym wierzchołkiem do dołu. Każde kolejne wybicie ceny w dół jest niższe od poprzedniego. Wybijane wewnątrz górki cenowe, również są coraz niższe. Podobnie jak w przypadku klina zwyżkującego, tak i tutaj, przy wybiciu formacji (W) należy szukać poprzednich punktów wsparcia i oporu.

ZastrzeżenieBlockbulletin nie bierze odpowiedzialności za inwestycje oparte na informacjach zawartych w witrynie. Zalecamy czytelnikom przeprowadzenie dokładnych badań przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji

UDOSTĘPNIJ TEN POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Bitcoin just reached new ATH

Bitcoin właśnie osiągnął nowe ATH powyżej 67k

Po 189 dniach, a przy tym bardzo wyboistej drodze, Bitcoin osiąga swój nowy rekord wszechczasów! Przyjrzyjmy się, co dzieje się na wykresach. ETF jednak pomocny W ostatnich dniach doświadczaliśmy prawdziwej rynkowej niepewności, związanej z uruchomieniem pierwszego amerykańskiego funduszu ETF na Bitcoinie. Tymczasem ten

Czytaj więcej »
On-Chain Analysis of Bitcoin - September 2021

Analiza On-Chain Bitcoina – wrzesień 2021

Połowa września 2021, to kluczowa chwila dla dalszego rozwoju ceny Bitcoina. Właśnie w tym momencie obserwujemy złoty krzyż. To dobry moment aby bardziej szczegółowo przyjrzeć się danym on-chain. Złoty krzyż Zacznijmy od danych technicznych, o których nadejściu wspominaliśmy w poprzedniej analizie. Złoty krzyż,

Czytaj więcej »

Cardano (ADA) osiąga znaczące zyski, co się dzieje?!

W ostatnim czasie Cardano (ADA) zdecydowanie skupia uwagę inwestorów. Coin, który utrzymywał się w długotrwałej konsolidacji, nagle notuje nowe ATH na poziomie 2,97 USD. Co jest powodem i jakie są potencjalne dalsze ruchy na ADA?! Wizje zamieniają się w rzeczywistość Powody dla których

Czytaj więcej »

Najważniejsze artykuły