Forki Bitcoina

The Bitcoin forks

Historia Bitcoina, mimo że krótka, jest dość wyboista. Powodem są nie tylko dynamiczne ruchy cenowe, czy wielokrotne wieszczenie jego końca. Jest to też efekt udoskonalania sieci. Bardzo często tej procedurze towarzyszyły także tak zwane. forki. To w ich efekcie powstawały inne kryptowaluty o nazwie Bitcoin, z dodanym kolejnym członem do jego nazwy.

Czym są forki

Forki to zmiany w sieci, które mają na celu wprowadzenie pewnych udogodnień. Jest to swego rodzaju dostosowanie sieci do nowych standardów. Przykładem może być skorygowanie błędów, lub zwiększenie jej skalowalności, ale też zmiany w charakterystyce transakcji.
W blockchain znane są soft forki i hard forki. Te pierwsze mogą być przykładowo zmianą wielkości bloków, na którą zgadza się większość uczestników sieci. Hard forki są bardziej spektakularne. Dochodzi do nich, gdy nowsze węzły w blockchainie nie są w stanie zaakceptować poprzedniego protokołu. W efekcie wyłaniane są nowe sieci. Podobne sytuacje miały miejsce na wielu kryptowalutach. My przyjrzymy się temu, co wydarzyło się na Bitcoinie.

Bitcoin Dark (BTCD)

Bitcoin Dark (BTCD), to projekt, który swój początek znajduje w kodzie źródłowym Bitcoina i jest efektem hard forka przeprowadzonego w lipcu 2014 roku. Cel powstania był jednoznaczny – odwzorowanie Bitcoina, przy jednoczesnym zadbaniu o zwiększenie prywatności. Przy okazji powstał także plan stworzenia zdecentralizowanej giełdy InstantDEX, zapewniającej większą prywatność. Podobnie jak w przypadku BTC, tak i w BTCD maksymalna podaż coinów wynosiła 21 milionów jednostek. Z czasem jednak rozwój projektu pod jego pierwotną nazwą został zaniechany, a twórcy zaproponowali przejście użytkownikom na nowy blockchain o nazwie Komodo (KMD). Dziś BTCD uznawany jest za wymarłą monetę, natomiast w momencie pisania tego artykułu KMD wyceniane jest w okolicach 2,00 USD.

Bitcoin Cash (BCH)

Innym, znanym hard forkiem Bitcoina jest Bitcoin Cash (BCH). O jego powstaniu wspominaliśmy w artykule pod tytułem „Czy jest SegWit”. Implementacja Segregated Witness była przedmiotem sporu górników. Ci którzy nie zgodzili się na unowocześnienie standardowego łańcucha bloków, postanowili stworzyć nowy, który zapewniałby większą pojemność transakcyjną. Tym właśnie sposobem, w sierpniu 2017 roku zadebiutował Bitcoin Cash. Twórcom przyświecała idea pozostania jak najbliżej wizji Satoshiego Nakamoto, przez co często oni sami określają Bitcoin Cash prawdziwym Bitcoinem. Projekt jest cały czas rozwijany i w dniu pisania tego artykułu jego wartość oscyluje w okolicach 525 USD.

Bitcoin Gold (BCG)

Październik 2017 roku przyniósł kolejny rozłam w sieci. Tym razem powstał Bitcoin Gold (BCG). Stali za nim górnicy, którzy chcieli pozyskiwać Bitcoina przy wykorzystaniu starszych kart graficznych. Niestety rozwój oryginalnej sieci na to nie pozwalał, przez co doszło do podziału. Dziś BCG oscyluje w granicach 35,00 USD

Bitcoin Satoshi Vision (BSV)

Bitcoin SV (BSV) jest niestandardowym forkiem Bitcoina, gdyż powstał z innego hard forku, jakim jest Bitcoin Cash. Podział miał miejsce w listopadzie 2018 roku. Twórcy nie zgodzili się z wizją rozwoju Bitcoin Cash i utworzyli własną sieć. Ich założeniem było między innymi zwiększenie bloków transakcyjnych do 128 MB i kontynuowanie ich zwiększania w przyszłości. Celem była także inna forma porządkowania transakcji w danym bloku. Przedstawiciele Bitcoin SV również uważają, że ich twór jest najbliższy temu, jaki Satoshi Nakamoto zapisał w Whitepaper tworząc Bitcoina. W chwili pisania tych słów, BSV wyceniany jest w okolicach 220 USD.

ZastrzeżenieBlockbulletin nie bierze odpowiedzialności za inwestycje oparte na informacjach zawartych w witrynie. Zalecamy czytelnikom przeprowadzenie dokładnych badań przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Najważniejsze artykuły