Czym jest atak 51%?

What is a 51% attack cryptocurrency

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest atak 51% w kontekście kryptowaluty.

Rozproszona sieć = bezpieczna sieć?

Omówienie ataku 51% musimy zacząć od rozważenia, jak działają systemy oparte na technologii blockchain. Jedną z najważniejszych zalet, jakie posiada ta technologia, jest jej zdecentralizowany charakter. Sieć ta jest bowiem rozproszona, dzięki czemu dane są weryfikowane i budowane za pomocą wszystkich jej węzłów. W praktyce oznacza to, że aby zaakceptować daną transakcję, zgodzić się muszą wszyscy uczestnicy sieci. Zapewnia to bezpieczeństwo, ponieważ wszystkie węzły w sieci regularnie osiągać muszą tak zwany konsensus co do procesu wydobywania, wartości transakcji, wersji używanego oprogramowania i tak dalej. Patrząc na sieć blockchain przez pryzmat rozproszenia, możemy dojść do wniosku, że bardzo trudno jest przeprowadzić na nią jakikolwiek atak. Dlatego też wymyślono atak 51%. W kolejnym paragrafie wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi.

Czym jest atak 51%?g

Atak 51% to sytuacja, w której jedna osoba lub też jedna organizacja kontroluje ponad połowę całkowitej mocy obliczeniowej danej sieci. Wiemy już, że sieć blockchain utrzymywana jest dzięki rozproszonym po całym świecie węzłom, które cały czas współpracują ze sobą w celu osiągnięcia konsensusu. Jednocześnie górnicy nieustannie konkurują ze sobą nawzajem, który z nich szybciej rozwiąże zagadkę matematyczną i wydobędzie kolejny blok. Osoba potencjalnie posiadająca 51% mocy obliczeniowej jest w stanie szybciej wydobyć kolejny blok i nie ogłosić publicznie jego wydobycia. Może to doprowadzić do rozdzielenia się łańcucha bloków na dwie części.

Jakie są skutki ataku 51%?

Jeśli przeprowadzenie ataku 51% się uda, w skrajnym przypadku atakujący może nawet wykorzystać sieć do własnych celów, ale może też na przykład spróbować odwrócić transakcję, co prowadzi do tak zwanego double spending, czyli podwójnego wydania danych zasobów. Może też uniemożliwić kopanie kolejnych bloków określonym górnikom i posiadać monopol na wydobycie bloków w danej sieci. 

Ataki 51% przeprowadzone w przeszłości

Chociaż atak 51% wydaje się prawie że nieprawdopodobny, w przeszłości powiódł się on co najmniej kilka razy. Jedną z walut, która ucierpiała przez tenże atak było Ethereum Classic w 2019 roku. Wtedy też górnicy doprowadzili do sytuacji, że podwójnie wydana (wspomniany wcześniej problem double spending) została równowartość 1,1 miliona dolarów, czyli aż 220 tysięcy ETC! Innym, dramatycznym w skutkach atakiem 51% był atak przeprowadzony rok wcześniej, bo w 2018 roku, na kryptowalutę Verge. Był to jeden z największych ataków w historii, ponieważ przeorganizowano aż 560 tysięcy bloków, wymazując tym samym prawie 200 dni transakcji na łańcuchu bloków. Jak widzimy, nic nie powstrzyma atakujących przed przeprowadzaniem kolejnych ataków na kryptowaluty. I chociaż niektóre z nich są udane, na szczęście stanowią one zdecydowaną mniejszość!

ZastrzeżenieBlockbulletin nie bierze odpowiedzialności za inwestycje oparte na informacjach zawartych w witrynie. Zalecamy czytelnikom przeprowadzenie dokładnych badań przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Najważniejsze artykuły