Łańcuchy publiczne i prywatne

Public and Private blockchains

Analizując rynek kryptowalut możemy natknąć się na pojęcia związane z łańcuchami bloków. Dwa najpopularniejsze ich rodzaje to łańcuchy publiczne oraz prywatne. Istnieją między nimi zasadnicze różnice. W niniejszym artykule przedstawimy ci, na czym one polegają i w jaki sposób możesz je od siebie odróżnić.

Blockchain oraz jego pierwsza publiczna odsłona

Aby zrozumieć rodzaje blockchainów, należy wyjaśnić najpierw czym one są. W najprostszym ujęciu jest to nic innego jak sposób szyfrowania informacji. Zapewnia on bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa oraz świadomość, że raz zaszyfrowany wpis pozostaje w łańcuchu na zawsze. Nie podlega on zamianie, usunięciu ani sfałszowaniu.

Jak zapewne się domyślasz, pierwszym istniejącym na świecie blockchainem był oczywiście Bitcoin. Możesz o nim poczytać w artykule pod tytułem „Czym jest Bitcoin (BTC)”. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś – zachęcamy!

Na jego podstawie możemy wymienić kilka cech charakterystycznych dla publicznych łańcuchów. Przede wszystkim, dzięki temu iż kod źródłowy jest ogólnodostępny, przystąpić do niego może każdy. Mechanizm uwierzytelniania transakcji zastosowany w publicznym wariancie, wymaga też pewnej pracy. W przypadku sieci Bitcoina, mowa tu o algorytmie Proof of Work. Jest to kosztowny proces, opierający się o konieczność zastosowania energii elektrycznej i specjalistycznego sprzętu. Aby operacja ta była opłacalna, angażuje się system nagród. W zamian za zabezpieczanie i przetwarzanie transakcji pozyskiwane są kolejne monety. Górnicy, którzy je wydobywają mogą wykopane przez siebie coiny wprowadzić na rynek.

Ważną cechą blockchainu publicznego jest fakt, że jest on zdecentralizowany. Nie ma organu nadrzędnego, który stanowiłby o jego istnieniu i był w stanie samoistnie go regulować.

Blockchain prywatny

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wariantu prywatnego. Przede wszystkim blockchain ten nie wymaga procesu pozyskiwania nowych kryptowalut. Ważną jego cechą jest też fakt, że z łatwością możemy dowiedzieć się, kto jest odbiorcą naszej transakcji. Cecha ta nie występuje w blockchainie publicznym.

Jednak nadrzędną wartością blockchainów prywatnych jest ich pełne scentralizowanie. Oznacza to, że są one w pełni zależne od instytucji, która go stworzyła i podporządkowała do własnych zadań. Mogą to być banki, instytucje finansowe, wszelkiego rodzaju firmy itd. Uwierzytelnianie transakcji w tego rodzaju blockchainie będzie należało do powołanych w tym celu jednostek. Ponownie jednostkami takimi mogą być instytucje, a nawet wszyscy użytkownicy sieci. Przykładem takiego prywatnego blockchainu miała być tworzona dla Facebooka Libra. Ze względów regulacyjnych pomysł Libry został odrzucony, jednak w oparciu o podobne zasady tworzony jest nowy projekt pod nazwą Diem.

Podstawowe różnice między blockchainami

Zdecydowana większość rynku kryptowalut opiera się o łańcuchy publiczne. Ich nadrzędną wartością jest zaufanie oraz względna anonimowość. Otwartoźródłowy charakter powoduje, że każdy z łatwością może stać się jego częścią. Z kolei blockchainy prywatne to takie, które dla potrzeb swego funkcjonowania wymagają poznania swoich użytkowników. Aby stać się ich integralną częścią, należy zostać zatwierdzonym przez centralne organy nadzorujące.

ZastrzeżenieBlockbulletin nie bierze odpowiedzialności za inwestycje oparte na informacjach zawartych w witrynie. Zalecamy czytelnikom przeprowadzenie dokładnych badań przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Najważniejsze artykuły