Tokeny bezpieczeństwa, a tokeny użytkowe

Security tokens vs utility tokens cryptocurrency

Kryptowaluty i tokeny, to dwa aspekty świata blockchain, funkcjonujące obok siebie. Zarówno ich cechy, jak i zastosowanie wydają się być do siebie bardzo zbliżone. Dlatego tym razem postanowiliśmy przybliżyć ci świat samych tokenów i zrobić to na przykładzie dwóch najpopularniejszych grup.

Tokeny – czym właściwie są?

Ze względu na mnogość zastosowań jaka może kryć się za tokenem, jego definicja jest bardzo trudna do precyzyjnego określenia. W każdym razie, token odnosi się do wartości, jaką jego emitent postanowi w nim zawrzeć. Najpopularniejsze ze spotykanych reprezentują na przykład depozyty, salda walutowe, różnego rodzaju zasoby cyfrowe, udziały w firmie czy nawet reputację użytkowników. Z reguły takie wartości można przenosić pomiędzy użytkownikami sieci.

Tokeny bezpieczeństwa – krótka charakterystyka i zasady działania

Gdybyśmy mieli w dwóch słowach zawrzeć, czym są tokeny bezpieczeństwa powiedzielibyśmy, że jest to umowa inwestycyjna. Mają one zastosowanie niemal w każdej branży, a ich celem jest przełożenie wartości zasobów zarówno cyfrowych, jak i niecyfrowych, właśnie na token. Proces ten nazywany jest tokenizacją, a jego popularyzacja stale nabiera rozpędu. Wymiana kryptowalut, jak i walut tradycyjnych na takie tokeny odbywa się przy zastosowaniu smart kontraktów. 

Nazwa „token bezpieczeństwa” nie bierze się z nikąd. Wynika ona nie tylko z zabezpieczenia wartości, ale także z konieczności przejścia przez proces regulacyjny. Co oznacza, że oszustwa na tego rodzaju zasobach są bardzo trudne, a w konsekwencji niemal niespotykane.

Tokeny użytkowe – krótka charakterystyka i zasady działania

Tokeny użytkowe to zdecydowanie najpopularniejszy zbiór tokenów w blockchain. Dzięki ICO przyczyniły się one do powstanie wielu projektów. Wielki boom na tokeny użytkowe w ramach ICO miał miejsce w 2017 roku, kiedy to społeczności gromadzące się wokół różnego rodzaju inicjatyw, nabywały tokeny po bardzo niskich cenach i pomagały tym samym wielu inicjatywom ujrzeć światło dzienne.

Tokeny użytkowe mają swoje zastosowanie w programach lojalnościowych różnych platform. W artykule pod tytułem „Czym jest Binance Coin (BNB)”, opowiadamy o zastosowaniu tokena BNB, którego posiadanie na giełdzie Binance, obniża kwoty transferów, czy chociażby powoduje, że właściciele BNB mają głos w sprawie dalszego rozwoju projektu. Co ważne, Binance Coin również powstał dzięki zbiórce ICO, przez co przykład ten niemal całkowicie obrazuje zasady działania tokenów użytkowych. Warto pamiętać, że ich nadrzędną zasadą jest możliwość wykorzystania ich wartości, w obrębie konkretnej platformy.

Tokeny to szanse i możliwości

Mamy nadzieję, że ten krótki materiał w najprostszych słowach wyjaśnił ci czym są tokeny i jakie są różnice między tokenami bezpieczeństwa, a tokenami użytkowymi. Otwierają one wiele możliwości do inwestycji w aktywa, które wcześniej nie uchodziły za łatwo dostępne. Na szczęście dzięki tokenizacji, każdy z nas może stać się uczestnikiem niemal każdego rynku i czerpać na tym polu różnego rodzaju korzyści.

ZastrzeżenieBlockbulletin nie bierze odpowiedzialności za inwestycje oparte na informacjach zawartych w witrynie. Zalecamy czytelnikom przeprowadzenie dokładnych badań przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Najważniejsze artykuły