Prawo i handel Kryptowalutami

Laws in cryptocurrency trading

Coraz więcej państw dopuszcza posługiwanie się kryptowalutami, jako instrumentami finansowymi, biznesowymi oraz nawet umożliwia posługiwanie się nimi jako zwykłymi środkami płatniczymi. Bitcoin i inne kryptowaluty w większości krajów zaczynają być traktowane w świetle prawa podatkowego jako prawa majątkowe i regulowane są lokalnym prawem podatkowym. Różnorodność systemów podatkowych w poszczególnych krajach nie pozostaje jednak bez znaczenia i ma wpływ na tempo rozwoju kryptowalut.

Regulacja przepisów dotyczących kryptowalut

Wiele krajów obecnie pracuje nad zmianami, które uregulują kryptowaluty na zasadzie tradycyjnych walut, którymi się posługujemy. Eksperci z Wydziału Prawa Uniwersytetu Oksfordzkiego stwierdzili, że rynek kryptowalut powinien podlegać regulacjom, aby nie stanowić zagrożenia dla tradycyjnych finansów. Zmiany następują bardzo dynamicznie i od lutego 2021 w szwajcarskim Zug można opłacać kryptowalutami podatki. W tym celu wydział finansów 30-tysięcznego miasta podjął współpracę z lokalną firmą Bitcoin Suisse.

Niektóre kraje jak Malta same zmieniły system podatkowy wychodząc naprzeciw kryptowalutowym inwestorom. Na skutek tego krypto inwestorzy chętniej podejmują działania w tych krajach, zwłaszcza że np. lokalne rozwiązania podatkowe są akceptowane także przez inne kraje.

Zadziwiającym jest fakt, iż niektóre kraje jak USA posiadają tak wiele organizacji regulujących kryptowaluty, że ich ustawodawstwo jest powielane a czasem nawet sprzeczne, co powoduje ograniczony wzrost innowacyjności. 

Europejskie prawo dotyczące kryptowalut

Nic dziwnego więc, że jesienią 2020 roku Unia Europejska rozpoczęła prace nad projektem legislacji dotyczącym europejskich rynków aktywów kryptowalutowych (MiCA). Takie prawo będzie regulować kryptowaluty, tokeny i stablecoiny. Nowe prawo będzie działać na takich samych zasadach, jak w przypadku dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych w Europie (MiFID), rynków papierów wartościowych oraz pośredników inwestycyjnych. Unia Europejska chce uregulować rynek kryptowalut do 2024 roku i do tego czasu powinna przedstawić kompleksowe ramy legislacyjne umożliwiające wprowadzenie aktywów kryptowalutowych do sektora finansowego. 

W Europie w chwili obecnej kryptowaluty są akceptowane jako wschodzące waluty i zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Parlament Europejski odniosły  się do ich legalności. Europejski Bank Centralny w publikacji „Virtual Currency Schemes – a futher analysis” nadmienił, że wirtualna waluta to „cyfrowa reprezentacja wartości niewyemitowanej przez bank centralny, instytucję kredytową lub instytucję pieniądza elektronicznego, która w pewnych okolicznościach może być użyta jako alternatywa dla pieniędzy”. W Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 26 maja 2016 roku w sprawie walut wirtualnych zawarto definicję waluty wirtualnej określanej mianem „cyfrowej gotówki, cyfrowych wyznaczników wartości, które nie są emitowane przez bank centralny ani organ publiczny […]”. 

Globalne prawo dotyczące kryptowalut

Na rynku światowym kryptowaluty są regulowane indywidualnie. Biblioteka Kongresu USA opublikowała wyniki badań na ten temat w publikacji „Ragulacja Kryptowalut na Świecie”. Raport przedstawia prawo okalające kryptowaluty obejmując 130 krajów oraz organizacje, które regulują cyfrowe waluty.

Raport ten wskazuje na to, iż nie wszystkie kraje jeszcze akceptują kryptowaluty jako środek płatniczy, ale umożliwiają ich dalszy rozwój. Niektóre kraje natomiast nie tylko podjęły kroki w celu regulacji kryptowalut, ale stworzyły również swoje własne elektroniczne waluty. 

ZastrzeżenieBlockbulletin nie bierze odpowiedzialności za inwestycje oparte na informacjach zawartych w witrynie. Zalecamy czytelnikom przeprowadzenie dokładnych badań przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Najważniejsze artykuły