Amerykańska ustawa regulująca kryptowaluty jest znacznie bardziej inwazyjna niż wszyscy myśleli

De Amerikaanse wet die cryptocurrencies reguleert is veel ingrijpender dan iedereen dacht

Na przestrzeni kilku ostatnich lat wiele mówi się o konieczności walki z praniem brudnych pieniędzy oraz z finansowaniem terroryzmu. Rządy chcąc skutecznie przeciwdziałać powyższym zagrożeniom wprowadzają ustawy, zmieniające zasady funkcjonowania sektora finansowego. Coraz częściej oddziałują one na kryptowaluty, które w ocenie amerykańskiego Kongresu mogą być współczesnym zagrożeniem. Dlatego ten pracuje nad zwiększeniem kontroli nad sektorem. Sytuacja staje się niepokojąca. Oto jakie zmiany są właśnie przedmiotem obrad.

Bitcoin, Ether oraz ich hard forki jako towary; niepewność prawna dla wszystkich pozostałych projektów

Obowiązująca od 1936 roku ustawa regulująca obrót kontraktami terminowymi i opcjami, będzie mogła stać się podstawą regulacji dla instrumentów pochodnych opartych o Bitcoin, Ether, jak i ich hard forków. Ustawa ta od czasu swojego powstania była kilkukrotnie zmieniana. Na jej mocy, w 1974 roku powołano CFTC, sprawujące w sektorze kontraktów pełną kontrolę. Oznaczałoby to nadzór nad instrumentami giełdowymi, który de facto nie uderzałby w żadną z wymienionych walut. Jednak dokonuje on eliminacji wykluczając z ich segmentu wszystkie pozostałe. Tego rodzaju zmiana tworzy niepewność prawną dotyczącą innych projektów, w tym przede wszystkim ICO, mogąc oznaczyć je jako papiery wartościowe.

Zakaz używania nieautoryzowanych stablecoinów

Wedle nowo opracowywanego prawa żadna osoba nie będzie miała prawa do emisji, użytkowania oraz zezwalania na użytkowanie monet cyfrowych, opierających swoją wartość o waluty tradycyjne. W obiegu funkcjonować będą mogły jedynie stablecoiny autoryzowane przez Sekretarza Skarbu.

Delegalizacja monet prywatności oraz mikserów

Przywiduje się zmianę ustawy dotyczącej usług bankowych, tak aby sankcjonowane stało się korzystanie z kryptowalut o podwyższonym stopniu anonimowości. Zakazane zostaną wszelkie działania zwiększające poziom prywatności. Nieprzestrzeganie tych regulacji skutkować może pozbawieniem wolności nawet na okres pięciu lat.

Inteligentne kontrakty z czasem realizacji powyżej 24 godzin będą kwalifikowane jako kontrakty terminowe

Jest to znaczące ograniczenie funkcjonowania inteligentnych kontraktów. Szczególnie dotyka ono przestrzeni znajdującej się poza scentralizowanymi giełdami.

Nowa definicja legalnego środka płatniczego oraz autoryzacja dla wydania cyfrowego dolara

Kryptowaluty mają oficjalnie przestać być postrzegane, jako możliwy legalny środek płatniczy. W zamian za to władze pragną utworzyć regulacje otwierające drzwi dla utworzenia cyfrowego dolara, obracanie którym miałoby być w pełni rejestrowane.

Wprowadzenie zewnętrznych regulacji do prawa amerykańskiego

FATF (Grupa Zadaniowa ds. Działań Finansowych), jest instytucją tworzącą regulacje do spraw przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Na jej fundamentach tworzone są regulacje, które miedzy innymi uwzględniają kryptowaluty. Ich powstałe w Paryżu wytycznie nie są jeszcze uwzględniane, jednak mają zostać wdrożone, by ujednolicić prawo zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i wśród ich gospodarczych partnerów.

Daleko postępujące zmiany

Wspomniane powyżej regulacje na pierwszy rzut oka wydają się mieć wiele wspólnego z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz walką z terroryzmem. Jednak postępują one na tyle daleko, że silnie uderzają w prywatność. Można doszukać się tutaj potrzeby skrupulatnej kontroli, a także chęci sankcjonowania dotychczas legalnych działań. Tego rodzaju ograniczenie rozwoju branży napawa niepewnością co do przyszłości kryptowalut na terenie Stanów Zjednoczonych. Nowe prawo nie zostało jeszcze utworzone, lecz skonstruowanie go w takiej formie, jaką przewiduje projekt, wydaje się być wyjątkowo niebezpieczne.

ZastrzeżenieBlockbulletin nie bierze odpowiedzialności za inwestycje oparte na informacjach zawartych w witrynie. Zalecamy czytelnikom przeprowadzenie dokładnych badań przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji

UDOSTĘPNIJ TEN POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
How secure are the cryptocurrencies in your crypto wallet

Jak bezpieczne są kryptowaluty w twoim portfelu kryptograficznym

W dobie rosnącej popularności kryptowalut, bezpieczeństwo stale nabiera na znaczeniu. Wydaje się być to oczywiste, jednak wciąż wielu uczestników rynku wpada w pułapki zastawiane przez oszustów. Statystyki nie wypadają najlepiej Według raportu Federalnej Komisji Handlu (FTC), straty konsumentów związane z oszustwami kryptograficznymi wzrosły

Read More »
Edward Snowden calls CBDCs perversion of cryptocurrencies

Edward Snowden nazywa CBDC kryptofaszystowskimi walutami

CBDC stanowi bardzo szczególny segment technologii blockchain. U swych początków wzbudzało ono pozytywny sentyment. Z czasem jednak uległ on znaczącej zmianie, do tego stopnia, iż waluty cyfrowe banków centralnych nazwane zostały przez Edwarda Snowden’a kryptofaszystowskimi. Bezlitosna opinia Edward Snowden jest byłym pracownikiem Centralnej

Read More »
SEC (Securities and Exchange Commission) threatens to sue Coinbase over lending program

Coinbase planuje uruchomić swój własny rynek P2P NFT

Wygląda na to, że wiodąca amerykańska platforma służąca do zakupu oraz wymiany kryptowalut, Coinbase, niedługo dołączy do szaleństwa NFT. W poście na blogu z dnia 12 października 2021 Coinbase oficjalnie oświadczyło, że ma w planach uruchomienie platformy wymiany tokenów peer-to-peer o nazwie Coinbase

Read More »
How many people in the world own cryptocurrencies1

Ile osób na świecie posiada kryptowaluty

Pewnie zauważasz, że proces adopcji kryptowalut gwałtownie narasta. Lecz czy zastanawiałeś się kiedyś ile tak naprawdę osób jest w posiadaniu tego rodzaju zasobów? W tym artykule, przyjrzymy się liczbom. Kryptowaluty globalnie Dzięki danym, udostępnionym przez portal Triple-a.io możemy uzyskać całkiem ciekawy obraz globalnej

Read More »
Crypto wallet Metamask has over 10 million monthly active users

MetaMask implementuje usługi dostarczane przez BitGo, Qredo i Cactus

MetaMask to jeden z wiodących portfeli kryptowalutowych na świecie. W najnowszym wpisie na blogu ConsenSys, firmy, która zarządza portfelem MetraMask, pojawiła się informacja, iż MetaMask nawiązał współpracę z trzema nowymi powiernikami kryptowalut: BitGo, Qredo i Cactus. Wpis ten opublikowany został 5 października 2021.

Read More »

Najważniejsze artykuły